Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем – транзиција

У циљу даљег пружања стручне помоћи у области инклузивног образовања, 11. маја у РЦУ, одржана је радионица: Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем – транзиција.Радионицу су реализовали саветници - спољни сарадници Школске управе Ужице за инклузивно образовање, Данијела Ватазевић и Драгица Ђуровић, у сарадњи са просветним саветником Јеленом Павловић и психологом из ОШ „Живко Љујић“, Богданом Филиповићем.