Одржан семинар Примена web 2.00 алата у образовању

У рачунарској учионици РЦУ, 18. и 19. септембра, одржан је семинар Примена web 2.00 алата у образовању за две групе учесника. 
Семинар су похађали васпитачи  чланови Удружења васпитача Златиборског округа. 
 
Аутори:Наташа Врапчевић, , ПУ „Наша радост„; Ана Пертет, специјалиста, ПУ „Наша Радост„
 
Циљеви семинара:
Мотивисање учесника за употребу web 2.00 алата у раду; развијање способности и вештина учесника у планирању, креирању, организацији и управљању информација и материјала кроз коришћење web 2.00 aлата; побољшање квалитета рада кроз понуду нових идеја; унапређивање комуникационе компетентности и међусобне сарадње свих актера у васпитно – образовном процесу кроз примену web 2.00 алата.