Одржан семинар Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Учитељи и наставници из ОШ Алекса Дејовић из Севојна, 4.септембра у РЦУ похађали су семинар Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика.
 
Реализатори:
Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево; Вјекослав Петришко, професор разредне наставе, ОШ „Четврти краљевачки батаљон„; Јелена Радосављевић, дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић„, Краљево
 
Област:
општа питања наставе
 
Компетенција:
компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
 
Приоритетна област:
Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
 
Општи циљеви:
- Примена диференциране наставе према нивоима постигнућа ученика - Креирање различитих модела диференцираног рада у групи - Повећање ефикасности наставе и напредовања ученика
 
Специфични циљеви:
- Планирање и реализовање различитих модела диференциране наставе - Усвајање и примена различитих модела групног рада - Уважавање Блумове таксономије при креирању задатака за ученике различитог нивоа постигнућа - Оспособљавање наставника за моделовање диференцираних задатака - Повећање мотивације и успешности ученика.