Реализован пројекат Концерт за физику и два локвања, без пања“

У ОШ Душан Јерковић из Ужица, 16. јуна, реализоване су радионице за две групе ученика четвртог разреда у оквиру пројекта „Концерт за физику и два локвања, без пања“. Пројекат реалзује Научни клуб РЦУ уз подршаку Центра за промоцију науке. 

 
Пројекат „Концерт за физику и два локвања, без пања“, обухвата мултидисциплинарни приступ теми звук уз развијање знања о свакодневним појавама везаним за звук и стицање непосредних искуства која ће ученицима приближити појаве које су предмет изучавања физике и биологије. Радионице обухватају разноврсне активности: демонстрирање физичких особина звука и физиолошких основа слуха, практичне активности прављења музичких инструмената, увежбавање и заједничко извођење одабране композиције на направљеним инструментима, као и писање кратке приче на основу слушања снимка различитих шумова.