Одржан семинар Комуникацијске вештине наставника- тимски рад и међупредметна сарадња

Учитељи и наставници из ОШ Стари град из Ужица, 12.јуна у РЦУ  похађали су семинар Комуникацијске вештине наставника- тимски рад и међупредметна сарадња.

Аутори:

Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд (трећа , Пета београдска гимназија;

Реализатори:

Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд (трећа , Пета београдска гимназија; Милорад Дашић, магистар филолошких наука, Девета гимназија ; Ненад Гугл, Мастер филологије, Мастер филологије; Дејан Јосиповић, дипломирани географ, Девета гимназија;

Област:

васпитни рад

Компетенција:

компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви:

Стицање и развијање комуникацијских капацитета наставника, потребних за квалитетну професионалну сарадњу и успешну реализацију наставних и ваннаставних активности.

Специфични циљеви:

Јачање компетенција наставника за успешну комуникацију у школи. Јачање компетенција наставника за методичке наставне приступе који подстичу тимски рад. Унапређивање способности наставника за интердисциплинарни приступ настави и ваннаставним активностима. Обучавање наставника за креирање наставних и ваннаставних активности које јачају тимски дух и развијају осећај припадности групи (вежбе, радионице). Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности наставника према колегама и ученицима.

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: office@rcu-uzice.rs

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Јул 2021
П У С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми