Реализована фокус група Одрживо становање у градовима

10. септембра у РЦУ, реализована је фокус група- Одрживо становање у градовима коју реализује Ужички центар за људска права и демократију у оквиру пројекта Одрживе локалне политике становања у фокусу активних грађана.


Учесници фокус групе су представници организација цивилног друштва из Ужица.


Циљ пројекта је: Успостављање нових пракси у систему доношења локалних политика у области становања и одржавања зграда заснованог на: активном укључивању грађана и применом савременог  концепта јавног заговарања.