O РЦУ

Регионални центри за професионални развој запослених у образовању успостављени су кроз пројекат Стручног усавршавања  образовног кадра (Professional Development Project – PDP), захваљујући меморандуму о разумевању, потписаном 24. јула 2003, између влада Швајцарске - Агенције за развој и сарадњу (SDC) и Републике Србије - Министарства просвете.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању – Ужице, основала је 2006. године Општина Ужице, као општинску институцију одговорну за обуку наставника и професионално усавршавање у региону, у складу са документом Стратегије Министарства просвете Републике Србије за период од 2005. до 2010. године.

МИСИЈА:

Развијање високопрофесионалног, креативног наставничког кадра, промовисање културе перманентног усавршавања, самоевалуације, евалуације и континуираног развоја система школства, у циљу унапређења квалитета рада образовно-васпитних институција у региону и децентрализације система професионалног усавршавања.

ЦИЉЕВИ:

Омогућавање, праћење и унапређење спровођења програма стручног усавршавања, у складу са националном стратегијом развоја образовања, уз уважавање утврђених специфичних потреба корисника (појединаца и институција) у  региону.

Укључивање  локалне заједнице у непосредну реализацију програма стручног усавршавања.

Чиме се бави Регионални центар?

Регионални центар примењује и спроводи стратегију стручног усавршавања у региону, у складу са стратегијом професионалног развоја коју је утврдио Центар за професионални развој у сарадњи са другим битним чиниоцима система образовања Републике Србије.

Регионални центар припрема и реализује годишње програме рада у складу са специфичним потребама у региону, а у сарадњи са Центром за професионални развој и Школском управом спроводи програме од јавног и посебног интереса.

Основни задаци и активности:

 • Снимање и анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању,
 • Планирање обука и других видова стручног усавршавања,
 • Организовање семинара и других облика стручног усавршавања,
 • Креирање  нових програма стручног усавршавања,
 • Праћење примене и ефеката различитих облика стручног усавршавања,
 • Анализа понуде програма стручног усавршавања,
 • Формирање и одржавање базе података,
 • Сарадња са образовно-васпитним установама, локалном заједницом, Заводом / Центром за професионални развој и Министарством просвете / Школском управом.

Регионални центар је:

 • Место организовања и реализације програма обука,
 • Ресурсни центар (библиотека са стручном литературом, методичко/дидактичким материјалом, педагошко-психолошким, видео и аудио итд; информациони систем: штампани и/или on-line информатори који садрже понуду програма стручног усавршавања акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања / Центра за професионални развој,
 • Место вредновања и праћења квалитета стручног усвршавања,
 • Место окупљања и размене професионалних искустава.

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580


Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Јун 2024
П У С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми