Реализован семинар "Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима"

Учитељи и наставници из ОШ Богосав Јанковић из Кремана, 22. јуна у РЦУ, похађали су семинар "Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима".

Циљ семинара: Обучавање и подстицање наставника за примену различитих начина и критеријума вредновања постигнућа ученика у функцији њиховог напредовања и унапређења квалитета учења и наставе

Теме семинара: Основне информације о програму и анкетирање учесника Оцењивање као процес праћења и вредновања тока и исхода учења Различити начини праћења и вредновања постигнућа заснованих на образовним стандардима Анализа постигнућа ученика у функцији даљег напредовања Како различите технике учења и облици рада подстичу постигнућа и напредовање ученика Приказ примера из праксе и евалуација програма.

Аутори семинара: Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице.