Интерактивна радионица у оквиру пројекта "Права детета у политикама и пракси"

Центар за права детета у сарадњи са Ужичким центром за права детета у РЦУ, реализује интерактивну радионицу и онлине квиз на тему Конвенције о правима детета са нагласком на принцип партиципације деце. Деца су информисана о препорукама УН Комитета за права детета, као и о Ланзарот конвенцији и Ланзарот комитету и учешћу деце из Клуба DX у извештавању за Ланзарот комитет у јуну 2018.године.

 

Ова активност реализује се у оквиру пројекта "Права детета у политикама и пракси" који спроводи Центар за права детета у партнерству са Save the Children Imternational , а уз финансијску подршку Владе Шведске.