Одржан семинар "Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености"

Учитељи и наставници из ОШ Стари град из Ужица, 23. јуна у РЦУ, похађали су семинар "Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености".

Циљ семинара: Оснаживање и унапређивање професионалних компетенција наставника да кроз интеграцију наставних садржаја утичу на већи степен постигнућа у свим областима учења, како би ученици развили различите стратегије учења и достигли функционалну писменост.

Теме семинара: Уводни део Стратегија образовања и међународна испитивања функционалне писмености Значај међупредметних компетенција Интеграција наставних садржаја и функционална писменост Статистичка обрада података постигнућа ученика на тестовима знања Дискусија и подела уверења.

Аутори семинара:

Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић„, Београд; Златко Радосављевић, дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд