Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

24 и 25. новембар (субота и недеља)

„Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави“, каталошки број 50, дводневни семинар,  (15 бодова), Компетенција: К3; Приоритети:4.

Аутори:

Љубинко Златић, дипломирани педагог, ОШ „Стари град„, Ужице; Олга Јованчићевић, дипломирани географ, Школска управа Ужице, Министарство просвете и технолошког развоја

Реализатори:

Љубинко Златић, Дипломирани педагог, ОШ „Стари град„, Ужице; Станојла Цветковић, професор разредне наставе, ОШ „Слободан Секулић„ Ужице; Дикосава Аврамовић, професор разредне наставе, ОШ „Стари град„, Ужице

Област:

васпитни рад

Компетенција:

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област:

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљеви:

Оспособити наставника за разликовање дисциплинских од недисциплинских проблема у настави Освестити да се адекватним руковођењем одељењем могу предупредити и решавати дисциплински проблеми Обучити наставнике за решавање дисциплинских проблема у настави

Специфични циљеви:

  • Дефинисање дисциплинског проблема • Разликовати дисциплинске од других (развојних, мотивационих) проблема • Упознавање са врстама невербалних интервенција и начинима њихове примене • Овладавање вербалним интервенцијама и начинима њихове примене • Упознавање суштине, врста и начина примене логичке последице • Освестити значај адекватног руковођења одељењем као начина предупређивања и решавања дисциплинских проблема у настави • Разумевање и схватање значаја превентивног деловања, као и упознавање начина којима се може предупредити појава многих дисциплинских проблема • Упознавање са техникама посматрања и евидентирања промена у понашању ученика • Решавање практичних примера дисциплинских проблема из праксе учесника семинара

Циљна група:

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

Теме програма:

  1. дан Уводни део Дефинисање дисциплинског проблема у настави Студије случаја (Марина, Марић, Марковић и Рената) Теоријска обрада теме, разлике у третману ученика, руковођење одељењем Типична ометања наставе – невербалне интервенције Закључак 2. дан Вербалне интервенције Логичка последица Превенција дисциплинског проблема Посматрање и бележење промена у понашању ученика Решавање дисциплинских проблема из праксе учесника семинара и евалуација семинара

Број учесника:

30

Трајање програма:

дана: 2
бодова: 15

 

Цена по учеснику: 2.500,00 динара.

Рок за пријаву учесника: 9. новембар (петак)

На пријави истаћи да ли учесник плаћа котизацију о свом трошку или школа плаћа учешће на семинару.

Пријављивање се  врши на meil Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.