Реализован семинар Самоевалуацијом до квалитне школе

У недељу, 28. октобра у РЦУ, реализован је семинар Самоевалуацијом до квалитне школе.

Семинар су похађали учитељи и наставници из Ужица, околине Ужица и Пријепоља.

 

Аутори:

Славко Ђокић, проф. књижевности и српског језика, Техничка школа; Снежана Стаматовић, дипломирани педагог, Техничка школа, Пожега

Реализатори:

Славко Ђокић, проф. књижевности и српског језика, Техничка школа; Снежана Стаматовић, дипломирани педагог, Техничка школа, Пожега

Област:

општа питања наставе

Компетенција:

компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљеви:

Подизање нивоа свести наставника о неопходности сталног унапређивања сопственог рада и о значају самоевалуације као основе за побољшање квалитета рада у школама. Развијање културе самоевалуације у школи.

Специфични циљеви:

Оспособљавање наставника за планирање и спровођење самоевалуације на различитим нивоима у школи у функцији унапређивања сопственог рада и квалитета рада школе. Развијање вештина за примену различитих метода и техника самоевалуације. Оспособљавање за израду акционих планова на основу резултата самоевалуације.

Циљна група:

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

Теме програма:

  1. дан Представљање Квалитетна школа Самоевалуација као услов обезбеђивања квалитета рада школе Методе, технике и инструменти самоевалуације Израда акционих планова Евалуација обуке

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: office@rcu-uzice.rs

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Август 2019
П У С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми