Одржан семинар "Од самовредновања до екстерног вредновања"

Учитељи и наставници из ОШ Алекса Дејовић из Севојна, 13. октобра у РЦУ, похађали су семинар "Од самовредновања до екстерног вредновања."
Семинар су реализовале: Александра Милошевић и Данијела Негројевић.

Општи циљ програма

Развијање културе квалитета. Разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе/установе/дома и самовредновањем наставника/васпитача. Јачање компетенција наставника/васпитача за примену метода и техника самовредновања.

Специфични циљеви програма

Освешћивање потреба наставника/васпитача за сталним унапређењем сопственог рада и рада школе/установе/дома. Оспособљавање наставника/васпитача за препознавање и анализу стандарда квалитета школе/установе/дома као и за коришћење резултата екстерног вредновања и самовредновања у функцији унапређења квалитета рада школе и личног професионалног рада. Јачање компетенција за тимски рад у процесу вредновања. Оспособљавање наставника/васпитача за израду и примену метода и техника самовредновања и анализу добијених резултата.