Одржан семинар Комуникација као професионална одговорност наставника

У суботу, 16.јуна у РЦУ одржан је семинар Комуникација као професионална одговорност наставника, каталошки број 110, Компетенцијa: K4, Приоритет: 4. Семинар су похађали учитељи и наставници из ОШ Богосав Јанковић из Кремана.

Аутори:         Надежда Миловановић, директорка Политехничке школе „Милутин Миланковић“, Крушевац
Реализатори:    Надежда Миловановић, директорка Политехничке школе „Милутин Миланковић“, Крушевац; Југослав Лазић, професор социологије, ШОСО“Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац
Општи циљеви:  Развијање свести o значају комуникације као и облицима комуникације и односима сарадње као базичне претпоставке за успостављање добрих социјалних односа у школи; Унапређање компетенција наставника за комуникацију и сарадњу.
Специфични циљеви:  Побољшање односа у школи као заједничка одговорност за постизање васпитно-образовних резултата кроз пожељне моделе комуникације; Побољшање примене вештине комуникације међу свим актерима школе; Развој вештина и техника комуникације које доприносе добрим односима у школи.
Теме програма: Комуникација као професионални захтев и одговорност наставника; Облици комуникације - како комуницирати?
Циљна група:    наставник предметне наставе – основна школа, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Трајање:        један дан (8 бодова)