Одржан семинар " Корак даље са лутком кроз предшколско образовање"

  1. и 27. маја у РЦУ, одржан је семинар " Корак даље са лутком кроз предшколско образовање", каталошки број 570, Компетенцијa: K3, Приоритет: 1.

Семинар је реализован у организацији Удружења васпитача Златиборског округа и РЦУ, а похађали су га чланови удружења.

Аутори

мр Србислава Павлов, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда; Софија Јегарски, васпитач деце предшкослког узраста, ПУ „Драгољуб Удицки“, Кикинда

Реализатори

мр Србислава Павлов, предавач струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда; Софија Јегарски, васпитач деце предшкослког узраста, ПУ „Драгољуб Удицки“, Кикинда

Општи циљеви

Развој професионалних вештина у изради гињол лутака и подстицање личног развоја васпитача и медицинских сестара-васпитача за унапређење васпитно-образовне праксе у предшколској установи.

Специфични циљеви

Усвајање и примена обуке за израду професионалне гињол лутке; Осавремењавање наставе кроз примену иновативног дидактичко-методичког модела у раду са лутком; Оснаживање компетенција васпитача и мeдицинских сестара васпитача у примени лутке као дидактичког средства, индивидуалном, васпитном, образовном и терапеутском раду, у вршњачким групама са посебним освртом на инклузију.

Теме програма

Свет лутака, педагошка вредност дечије игре са сценском лутком; Сценска лутка - развој умешности и креативности васпитача у изради професионалне гињол лутке

Циљна група

васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач

Број учесника

30