Одељенски старешина у савременој школи

2 и 3. јун  (субота и недеља)

„Одељенски старешина у савременој школи“, каталошки број 15, дводневни семинар,  (20 бодова), Компетенција: К3; Приоритет:2.

Аутори

Милка Павловић, дипломирани психолог, стручни сарадник, Уметничка школа, Ужице; Славица Симић, дипломирани психоло, школски психоло, ОШ ''Нада Матић'', Ужице; Весна Ешпек, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ “Прва основна школа краља Петра II“, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ“Душан Јерковић“ Ужице; Маријана Алексић Симовић, дипломирани психолог, стручни сарадник,Техничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, стручни сарадник - педагог, ОШ“Нада Матић“, Ужице; Радица Благојевић Радовановић, дипломирани психолог, стручни сарадник, ОШ “Алекса Дејовић“, Севојно - Ужице

Реализатори

Милка Павловић, дипломирани психолог, стручни сарадник, Уметничка школа, Ужице; Славица Симић, дипломирани психолог, школски психолог, ОШ ''Нада Матић'', Ужице; Весна Ешпек, професор педагогије и психологије,педагог, ОШ“Прва основна школа краља Петра II“, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, педагог, ОШ“Душан Јерковић“ Ужице; Маријана Алексић Симовић, дипломирани психолог, стручни сарадник,Техничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, стручни сарадник - педагог,ОШ“Нада Матић“, Ужице

Општи циљеви

Повећање компетенције наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.

Специфични циљеви

Познавање подручја рада и улога одељењског старешине; Овладавање вештинама рада и сарадње са ученицима, родитељима и колегама(наставно и ненаставно особље) и локалном средином; Препознавање и употреба индикатора за вредновање и самовредновање рада одељењског старешине; Примена сазнања кроз практичан рад у изабраном подручју проблема.

Теме програма

Подручја рада и улоге одељењског старешине; Рад одељењског старешине са ученицима; Сарадња са колективом школе; Сарадња са родитељима; Самовредновање и вредновање рада одељењског старешине

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Број учесника

30

Трајање

два дана (20 бодова)


Цена по учеснику:
3.700,00 динара.

Рок за пријаву учесника: 30. мај (среда)

На пријави истаћи да ли учесник плаћа котизацију о свом трошку или школа плаћа учешће на семинару.

Пријављивање се  врши на meil Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.