Реализован семинар Од самовредновања до екстерног вредновања

15. априла у РЦУ, одржан је семинар " Од самовредновања до екстерног вредновања ", каталошки број 499, Компетенцијa: K4, Приоритет: 2.

Семинар су похађали васпитачи из Дома за децу и омладину "Петар Радовановић" из Ужица, учитељи и наставници из Ужица и околине.

Аутори

доц. др Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, наставник на високошколској установи, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; мр Александра Милошевић, магистар педагошких наука, стручни сарадник, педагог, Медицинска школа и Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“, Ужице

Реализатори

доц. др Јелена Стаматовић, доктор педагошких наука, наставник на високошколској установи, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; мр Александра Милошевић, магистар педагошких наука, стручни сарадник, педагог, Медицинска школа и Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“, Ужице; Данијела Негројевић, дипломирани педагог, Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“, Пожега

Општи циљеви

Развијање културе квалитета; Разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе/установе/дома и самовредновањем наставника/васпитача. Јачање компетенција наставника/васпитача за примену метода и техника самовредновања.

Специфични циљеви

Освешћивање потреба наставника/васпитача за сталним унапређењем сопственог рада и рада школе/установе/дома; Оспособљавање наставника/васпитача за препознавање и анализу стандарда квалитета школе/установе/дома као и за коришћење резултата екстерног вредновања и самовредновања у функцији унапређења квалитета рада школе и личног професионалног рада; Јачање компетенција за тимски рад у процесу вредновања; Оспособљавање наставника/васпитача за израду и примену метода и техника самовредновања и анализу добијени резултата.

Теме програма

Вредновање и самовредновање – обезбеђивање квалитета образовања; Предмети и циљ самовредновања наставника/васпитача, самовредновање школе и екстерно вредновање; Повезаност самовредновања школе са екстерним вредновањем; Однос вредновања сопственог рада наставника/васпитача/директора/стручних сарадника и резултата самовредновања рада школе; Конкретан рад на стандардима и индикаторима квалитет рада установе (докази, материјали, документација); Значај тимског рада у самовредновању и формирање тимова (тимске улоге, Белбинов тест); Методе и технике вредновања и самовредновања; Методе и технике самовредновања установе, наставника/васпитача; Избор технике, израда адекватног инструмента, начини примене, обрада резултата, имплементација у акционе планове и извештаје о самовредновању

Циљна група

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија

Број учесника

30

Трајање

један дан (8 бодова)

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: [email protected]

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Мај 2020
П У С Ч П С Н
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми