Тим

Зоран Филиповић

саветник

дипломирани економиста

 

саветник

дипломирани економиста

(Економски факултет Универзитета у Београду) са дугогодишњим радним искуством у пословном и креативном сектору медија и комуникација; едукатор - сертификовани тренер-консултант за области планирања, развоја и комуникација.