Реализован семинар "Угледни час – прилика за све"

  1. октобрау РЦУ, одржан је семинар " Угледни час – прилика за све", каталошки број 300, Компетенцијa: K2, Приоритет: 1.


Семинар су похађали учитељи и наставници из ОШ " Миодраг Миловановић-Луне" из Карана.

Аутори

Биљана Тодоровић, педагошки саветник, професор разредне наставе, ОШ „ Бранко Радићевић“ Лугавчина; Слађана Доброта, професор разредне наставе ОШ „ Иво Лола Рибар“ Скобаљ

Реализатори

Биљана Тодоровић, педагошки саветник, професор разредне наставе, ОШ „ Бранко Радићевић“ Лугавчина; Слађана Доброта, професор разредне наставе ОШ „ Иво Лола Рибар“ Скобаљ

Општи циљеви

Унапредити личну и унутрашњу мотивацију наставника на угледним часовима у раду са децом са сметњама у развоју као и са надареном децом.

Специфични циљеви

Оснаживање наставника за рад са ученицима са сметњама у развоју као и са надареном децом; Охрабривање наставника за креирање угледних часова; Развијање позитивног става и емпатије код деце.

Теме програма

Усавршавање наставника унутар установе - Хоризонтално усавршавање наставника; Угледни час- Појам угледни час; Припрема и реализација угледног часа- Израда скице сценарија за угледни час;Толеранција

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Број учесника

30

Трајање

један дан (8 бодова)

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: office@rcu-uzice.rs

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Фебруар 2018
П У С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Акредитовани програми